Dzienny Dom "Senior+" w Czersku

Główne założenia programu:

Wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie, sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”
Zapewnienie wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresaci Programu : osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujący na terenie danej gminy.

Grupa docelowa:
uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior +” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Czersk. Zakłada się objęcie wsparciem max 20 osób dziennie.