Dzienny Dom "Senior+" w Czersku

Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi,  reguluje :

1)

ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej

 

( Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.)

2)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. 

 

w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej  ( Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz.68 )